Επιστροφές

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της εταιρείας:

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε, κατά είδος ή ποσότητα, ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση, το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την εταιρεία, τότε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της εταιρείας θα πραγματοποιείται είτε με μεταφορικά μέσα της εταιρείας (εντός λεκανοπεδίου Αττικής), είτε μέσω courier, ή στο φυσικό κατάστημα μας, κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η επιστροφή των προϊόντων, θα γίνεται αποδεκτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη (δεν αφορά σε εποχιακά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι κακής-ελαττωματικής ποιότητας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιστροφή της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της εταιρείας και στην περίπτωση επιστροφής με μετρητά, η πληρωμή θα πραγματοποιείται με έμβασμα σε λογαριασμό του, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη:

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη σε οποιοδήποτε κατάστημα, είτε με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με επιστροφή της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της εταιρείας και στην περίπτωση εξόφλησης με μετρητά, η πληρωμή θα πραγματοποιείται με έμβασμα σε λογαριασμό αυτού, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Κλείσμο
Κλείσμο
Σύνδεση
Κλείσμο
Καλάθι Αγορών (0)

Cart is empty Δεν υπάρχουν προϊόνταLanguage


Μετάβαση στο περιεχόμενο